Onderzoeksjournalistiek de redding van kranten?

Het lezen van kranten is de laatste 10-20 jaar behoorlijk achteruit gegaan. Dit is met name te zien in de oplages van kranten die zwaar achteruit is gegaan. Inmiddels zijn er vele kranten gefuseerd of eenvoudigweg verdwenen. Dit zal in de nabije toekomst alleen maar meer worden. Dit heeft naast het kariger worden van het nieuws aanbod nog een keerzijde. Kranten hebben vanuit de historie een grote rol in de onderzoeksjournalistiek. Zaken die niet goed lopen in de samenleving worden vaak door kranten opgepikt en onder een vergrootglas gelegd.

Door de afnemende oplages is er steeds minder budget over voor dergelijke vaak langdurige onderzoeken. De kwaliteit van de nieuwsvoorziening via dagbladen neemt af. Door tijdsdruk en onderbezetting van de nieuws redacties leidt tot minder diepgravende journalistieke verhalen. Dit leidt er feitelijk toe dat journalisten vaak niet meer verder gaan dan het verzamelen van reacties op nieuwsberichten en niet meer tot de daadwerkelijke waarheids bevindingen in de context waar deze zich in bevind. Journalistieke stukken blijven oppervlakkig en zijn niet meer geschikt om een mening op te baseren die nodig is in een goed functionerende democratie waar deze mening nodig is om een stem uit te brengen.

Toch is er een nieuwe trend te ontdekken. Kranten moeten zich opnieuw uitvinden om nieuwe klanten te binden. Hier worstelen ze al jaren mee. Enkele kranten zijn een nieuwe weg ingeslagen en hebben de onderzoeksjournalistiek omarmt als de manier om zich te onderscheiden van de vele gratis kranten die inmiddels zijn ontstaan. Deze kranten bieden vaak niet meer dan de standaard berichtjes die je ook gratis via internet kunt vinden. Initiatieven als onderzoeksjournalistiek fondsen lijken een nieuwe tendens in te zetten. Deze fondsen zijn er ook niet op gericht alleen de kranten journalistiek te ondersteunen, maar onderzoeksjournalistiek in het algemeen. Onderzoeken met onthullingen worden gemaakt voor zowel kranten als websites, radio, televisie en tijdschriften. Voor met name regionale en lokale kranten kan dit een goede mogelijkheid zijn.

Voor de bevordering van het krantlezen door middelbare scholieren