KIKNET - Stichting krant in de klas

Het nieuws volgen kan op vele manieren. Er zijn tegenwoordig enorm veel informatiebronnen voor kinderen en jonge volwassen die op de middelbare school zitten voor handen. Er is radio, tv, internet en natuurlijk ook nog altijd de krant. Nieuwsbronnen als de krant bevatten enorm veel materiaal waarmee leerlingen werkstukken op school kunnen maken. Maar dan moeten deze leerlingen natuurlijk wel in contact komen met de krant. Door het grote aanbod van nieuws via andere media komen leerlingen steeds minder in contact, omdat men vind dat er geen noodzaak is.

De gevolgen zijn tweeledig. Kranten zien hun oplages sterk terug lopen en leerlingen hebben vaak een zeer eenzijdig beeld van nieuwsfeiten, omdat er door nieuws media via maar van 1 bron gebruik wordt gemaakt. Voor veel nieuws maakt dit niks uit, maar voor bijvoorbeeld politiek nieuws kan dit wel degelijk van invloed zijn. Kranten kunnen meer achtergrond informatie geven. Leerlingen kunnen door het lezen van deze kranten artikelen leren zaken in een context te plaatsen.

De bron van de nieuws informatie kan bepaald zijn voor hoe een leerling tegen een bepaald onderwerp aan kijkt. Daarnaast is het lezen van een krant goed voor de taalvaardigheid van een leerling. Door gebruik te maken van nieuwsartikel in de les kunnen leraren op eenvoudige wijze bijvoorbeeld de woordenschat en zinsvaardigheid van leerlingen verbeteren. Met name achtergrond artikelen lenen zich goed om gebruikt te worden voor klassikale discussies over een onderwerp. Dit kan over politiek of economie gaan, maar net zo goed over kerstpakketten (zie deze Kerstpakketten besteltip). Eigenlijk maakt dat helemaal niet uit, als het maar actueel is. Daarnaast zijn er inmiddels vele methoden ontwikkeld om leerlingen mediawijsheid aan te leren. Denk hierbij aan quizzen en games voor op de computer.

Kortom, er zijn vele redenen waarom het gebruik van kranten in lessen op school voor met name middelbare scholieren gestimuleerd moet worden. Deze website is niet commercieel opgezet en heeft als doel om informatie en ideeën aan bezoekers te geven voor het gebruik van de kranten media in lessen. Wij hebben getracht de informatie zo correct mogelijk te presenteren. Mocht u suggesties of opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken middels het contact formulier. Wij zijn zeer benieuwd naar uw reacties.

Voor de bevordering van het krantlezen door middelbare scholieren