Hoor en wederhoor: het belangrijkste basisprincipe van een journalist

Een van de grondbeginselen van een journalistiek artikel dat geschreven is om de waarheid te onderzoeken is het hoor en wederhoor principe. Een artikel moet objectieve informatie bevatten dat gebaseerd is op getoetste feiten. De enige manier om dat te doen is, indien er 2 zijden aan een verhaal zitten, om beide zijden aan de lezer te laten zien. De lezer moet namelijk zelf zijn oordeel kunnen vellen, daar een journalist geen rechter is en geen oordeel kan vellen. Zorgvuldigheid is daarom essentieel. Het is de enige juiste methode om zaken te kunnen verifieren en basisgegevens als het juist schrijven van namen kunnen zo alleen al heel gemakkelijk worden getoets.

Nu is het zo dat er in de laatste jaren nogal wat kritiek op journalisten is geweest door het niet goed toepassen van dit grondbeginsel. Het is zelfs de belangrijkste oorzaak van klachten die door de Raad van Journalistiek worden behandeld. Gevolg van onzorgvuldig handelen heeft ervoor gezorgd dat journalisten in bepaalde gevallen hier niet bij het juiste eind hadden en daardoor de oorzaak waren van persoonlijk leed, invloeden op de concurrentie positie van bedrijven en maatschappelijke invloeden.

Oorzaken die worden aangeven voor het niet toepassen van het hoor/wederhoor principe zijn divers, maar vrijwel altijd te voorkomen. Het blijkt dat het vaak niet duidelijk is voor betrokkenen waarop ze reactie moeten geven en wat het gevolg is als dit niet wordt gedaan. Ook krijgen betrokkenen vaak maar een beperkte tijd om te reageren. Dit terwijl tijd juist absoluut geen excuus mag zijn en het artikel altijd uitgesteld dient te worden. Een derde belangrijke oorzaak is dat er vaak alleen telefonisch wordt getoetst. Indien de betrokken persoon of organisatie niet bereikbaar via deze methode is wordt er geen mogelijkheid gegeven om dit bijvoorbeeld ook schriftelijk te doen.

Indien je je eerste schreden op het journalistieke vakgebied zet is het belangrijk altijd de grondbeginselen van journalistiek goed in het oog te houden. Het veranderende media landschap werkt door de steeds korter wordende tijd om een artikel te schrijven niet erg mee. Laat dit jou echter nooit gebeuren. Zorgvuldigheid is waar de journalist van moet leven en de enige manier waarop een artikel geschreven zou moeten worden.

Voor de bevordering van het krantlezen door middelbare scholieren