Mediawijsheid ook in Vlaanderen een issue

Niet alleen Nederland houdt zich bezig met het begrip mediawijsheid in het onderwijs. Ook in België is het een steeds meer gehoorde term. In de Vlaamse regering is er dezerdagen een conceptnota uitgegeven door de ministers van Jeugdzaken en Media. Beide ministers hebben 40 voorstellen op papier gezet waarmee het onderwijs aan de slag kan om de vlaamse jeugd meer bewust te laten worden van de invloeden die de media heeft.

In een persbericht van de beide ministers wordt gesproken over mediawijsheid als een thema met grote uitdagingen als de toegankelijkheid & interpretatie van de media en de gevolgen die bijvoorbeeld sociale netwerken hebben op de privacy. Ook wordt er aangegeven dat mediawijsheid niet alleen de toegankelijkheid tot de nieuwsinformatie is, maar zeer zeker ook de interpretatie van de informatie. De jeugd moet een inschatting kunnen maken van de betrouwbaarheid en de context van een bericht. Volgens de ministers heeft de vlaamse jeugd een achterstand wat dat betreft op de jeugd van andere europese landen. Het persbericht is hier te vinden.

Voor de bevordering van het krantlezen door middelbare scholieren