Medialogica

Een begrip dat recent weer onder grote aandacht is komen te staan is medialogica. Door het vreemde verloop van de opinipeilingen in relatie tot media aandacht werd dit begrip er al snel bijgehaald. Het geeft maar weer eens aan hoe dun de lijn van de media is ten aanzien van beinvloeding van de publieke opinie ten opzichte van de taak die de media heeft.

Medialogica is misschien een wat zweverig begrip voor jou als scholier. We zullen het proberen uit te leggen. In essentie komt het erop neer dat het de manier is waarop media de werkelijkheid van het nieuws presenteren. Welk nieuws wordt er behandeld en in welk format wordt het gepresenteerd. Deze manier van presenteren heeft in toenemende mate invloed op de manier waarop het publiek het nieuws interpreteert. Het kan de beeldvorming omtrend een bepaald onderwerp namelijk een bepaalde kant op sturen. Het geeft de media een bepaalde macht, en het is aan de media om hier goed mee om te gaan.

Een voorbeeld:

Het begrip medialogica werd in Amerika al sinds begin jaren 80 gebruikt, maar pas in 2006 bereikte het ook Nederland. Er was in dat jaar onrust ontstaan over ontsnapte tbs'ers. Het publiek had door de berichtgeving het idee gekregen dat het aantal ontsnapte tbs'ers sterk aan het toenemen was. De toenmalige regering vroeg in dat verband advies bij de Raad voor de Maatschappelijke ontwikkeling (RMO). Deze kwam met een rapport "ontsnappen aan medialogica", waarin voor het eerst melding werd gemaakt van Medialogica.

In het rapport kwam men tot de conclusie dat er in feite niet veel was veranderd aan het aantal incidenten van ontsnapte tbs'ers. Het aantal berichten in de media was echter wel aanzienlijk toegenomen. Hierdoor is er een beeldvorming ontstaan die niet aansluit op de werkelijke situatie. Het gevolg kan zijn dat politici in verband met de publieke opinie beslissingen nemen die veel ingrijpender zijn dan werkelijk noodzakelijk. De perceptie van de waarheid werd beinvloed door de realiteit die de media ons voorspiegelde.

Omdat de televisie een steeds grotere rol krijgt in de nieuwsvergaring van het grote publiek worden de formats waarin dit nieuws wordt aangeboden ook steeds belangrijker. Het is een trend om nieuwsitems in korte bondige stukjes te presenteren. De aantrekkelijkheid van het nieuws is zeer belangrijk geworden, omdat er een concurrentiestrijd gaande is tussen de verschillende zenders. Wie de meeste kijkers krijgt, kan ook de meeste adverteerders aantrekken en dus geld.

De grens tussen entertainment en nieuws vervaagd steeds meer. Items over bekende Nederlanders worden naast overheidsbeleid geplaatst, waardoor dit laatste ook op zo'n manier moet worden gepresenteerd dat het past. Het drama onderdeel wordt zo steeds belangrijker, omdat dit beter scoort bij het grote publiek.

Bij de afgelopen verkiezingen was dit goed te zien bij de debatten tussen de politici. Vaak kwam in de formats een onderdeel voor, waarbij de politici moesten reageren op suggestieve stellingen. Gevolg was dat de discussies vaak vol drama, scherpe stellingen en prikkelende uitspraken bestonden. Dit is natuurlijk goed voor het entertainment gehalte, maar geeft geen goede weergave van de inhoudelijke discussie die eigenlijk centraal moest staan. De gigantische ommezwaai die de PVDA in de peilingen maakte is hier zeer waarschijnlijk een gevolg van. Bekijk het dossier Medialogica van Argos-TV eens om meer van de achtergronden over dit onderwerp te zien.

Medialogica heeft dus een grote invloed op de informatie die het publiek krijgt. Het heeft invloed op maatschappelijk en politieke keuzes en daarmee zelfs beleidskeuzes. Medialogica kan daarom niet worden genegeerd als onderdeel van Mediawijsheid en de manier waarop je het nieuws dat je met name via televisie gepresenteerd word moet interpreteren.

Bronnen en meer informatie vind je oa via:

http://www.villamedia.nl/opinie/bericht/medialogica/
http://www.swpbook.com/1183
http://bureaudehelling.nl/artikel/medialogica-politiek-en-beleid
http://repub.eur.nl/res/pub/30674/RMO%20rapport.pdf

Voor de bevordering van het krantlezen door middelbare scholieren